Rezidentūra

Tarptautinė rezidentūra Klaipėdos kultūrų komunikacijų centre

KKKC tarptautinė rezidentūra veikia nuo 2006m. Visą pastarąjį dešimtmetį, tai buvo ir tebėra svari besiformuojančios Klaipėdos šiuolaikinio meno kultūros platformos dalis. Per šį laikotarpį rezidentūros programose sudalyvavo apie 100 menininkų, mokslininkų, dizainerių, lektorių iš įvairių ES šalių, JAV, Rusijos ir Kanados, kūrę ir dirbę kartu su tikslinėmis kultūros vartotojų grupėmis (dizaineriais, jaunaisiais menininkais, studentais, KKKC parodų lankytojais). Rezidentūros autoriai bendradarbiauja su Klaipėdos kūrybinėmis organizacijomis, Lietuvos visuomeninių organizacijų padaliniais (VDA Klaipėdos fakultetu, Klaipėdos universitetu). 2017m. – Klaipėda tapo LR Kultūros sostine, ruošiantis šiam projektui bei Europos kultūros sostinės 2022m. konkursui, buvo suformuotos miesto kultūros strategijos gairės iki 2030m. Jas formuojant ženkliai prisidėjo iki šiol įgyvendintų KKKC tarptautinės rezidentūros projektų analizė ir realios jų integracijos į miesto meninį gyvenimą, bendradarbiaujant su platesne auditorija, galimybės. Atsižvelgiant į tai, 2017m. rezidentūros programa yra nukreipta į tiriamuosius darbus, skirtus pasirengti planuojamiems tarptautiniams meno projektams Klaipėdoje 2018 – 2022m., meno kūrinių kūrimą viešojoje erdvėje ir edukacinių renginių ciklus su bendruomenės grupėmis.

2017 m. rezidentūros tema – AIR KCCC (artists in residence KCCC)/ KKKC ETERIS. Angliškoji projekto abreviatūra nurodo projekto kryptį kurti KCCC per pastarąjį dešimtmetį suformuotame tarptautinio bendradarbiavimo kontekste – kviečiami kaimyninių šalių menininkai ir menininkai iš ne ES šalių, tikslu bendradarbiauti su vietos kūrėjais šiuose srityse: viešojo meno, urbanistikos, kūrybinių industrijų, meno tyrimų formuojant kultūros vartotojų maršrutus. Rezidentūros programoje dalyvausiančių kūrėjų uždavinys yra sudaryti sąlygas bendruomenei lyginti ir kūrybiškai vertinti ją supančią sociokultūrinę aplinką; įvertinti 10 pastarųjų metų Klaipėdos kultūrinio lauko pokyčius, o kūrėjams – šiuolaikinio meno strategijas sieti su urbanistika bei kūrybinėmis industrijomis. Lietuvos ir užsienio autorių – rezidentų meninės praktikos remsis bendruomenės įtraukimu, jos skatinimu domėtis konkrečia Klaipėdos vieta, jos istorija ir savo ruožtu – naujos istorijos kūrimu ir iš to sekančia paskesne fizinės vietos, ar egzistuojančio meninio konteksto transformacijos idėja. Kontekstas (personalinis, politinis arba kultūrinis) šiame projekte taps šiuolaikinio meno ir dailės vartotojų bendruomenės kūrimo įrankiu (kas yra itin svarbu Klaipėdai dėl kultūrinės bendruomenės mažumo ir pakankamai didelio miesto kultūros lauko segmentacijos), kuomet patys bendruomenės nariai galės ne tik dalyvauti meno aplinkos kūrimo procese, bet ir palaikyti naujos erdvės, gyvybingumą, aktualumą, ir keisti ją pagal poreikį, taip skleidžiant kultūrines ir socialines inovacijas skirtingose Klaipėdos rajonuose (pavyzdžiui grafiti projektai ant daugiabučių namų sienų, garso meno projektai). Pasitelkus tarpdisciplinines strategijas projekte bus stebimas bendruomenės kultūrinės komunikacijos procesas, kuris leis plėtoti ir detalizuoti idėjas, padedančias peržengti socialinių ir kultūrinių skirtingumų ribas – tarp vietinių ir svetimšalių, menininkų ir žiūrovų, meno ir menotyros, lokaliai nacionalinių ir globaliai etninių dalykų, „mūsų“ ir „jų“, kas ypač aktualu Klaipėdos mieste ir regione, kur kultūrinės inovacijos neretai sutinkamos su išankstine neigiama nuostata, pesimistiškai ar suvokiamos paviršutiniškai.

Pretendentams siūloma rezidencijos programa:
Rezidencijos dalyvis turi surengti atvirą bendruomenei kūrybinį užsiėmimą, paskaitą, performansą, vizualizaciją, jungdamas praktines ir teorines žinias. Šiai programai įgyvendinti suteikiama 400 EUR stipendija, gyvenamosios patalpos ir dirbtuvės. Rezidencijos trukmė – iki 30 dienų.

Kas gali teikti paraiškas:
Programa orientuota į Lietuvos bei užsienio šalių įvairių sričių kūrėjus, neribojant dalyvių amžiaus. Norintieji kviečiami siųsti užpildytą paraiškos formą, gyvenimo aprašymą (CV) ir kūrybos portfolio (pdf formatu) el. paštu inga@kkkc.lt.

Kontaktinis asmuo:
Inga Norkūnienė
kultūrinės veiklos vadybininkė
Mob.tel. +370 618 145 06

https://www.kkkc.lt/lt/main/rezidentura/apie-rezidentura/