Apie mus

KLAIPĖDOS KULTŪRŲ KOMUNIKACIJŲ CENTRAS

Klaipėdos Kultūrų Komunikacijų Centras (KKKC) organizuoja meno projektus, supažindina su šiuolaikinio meno tendencijomis ir pristato Klaipėdos menininkus tiek savoje šalyje, tiek užsienyje. KKKC platina kultūrinę informaciją, dalyvauja kūrybos sektoriaus plėtroje, inicijuoja bendradarbiavimą tarp meno organizacijų Klaipėdoje, Lietuvoje ir užsienio šalyse. KKKC vadovauja Parodų Rūmų veiklai, organizuoja Tarptautinę Meno Rezidentūrą ir administruoja kultūros tinklalapį, skirtą lietuvių auditorijai – www.kulturpolis.lt

KKKC tikslai:

– organizuoti tarptautinius meno projektus Lietuvoje ir užsienyje.
– stiprinti lietuvių menininkų integraciją tarptautiniu lygmeniu.
– kurti tvarų tinklą tarp kultūrinių organizacijų ir profesionalių menininkų Lietuvoje ir užsienyje.
– plėtoti tarptautinę rezidentūros programą, didžiausią dėmesį skiriant bendradarbiavimui su vietiniais
menininkais.
– priartinti skirtingas socialines grupes prie meno.
– plėtoti tarpsektorines menines ir mokomąsias programas.

TARPTAUTINĖ MENO REZIDENTŪRA IR MENO DIRBTUVĖS

KKKC tarptautinė rezidentūra veikia nuo 2006m. Visą pastarąjį dešimtmetį, tai buvo ir tebėra svari besiformuojančios Klaipėdos šiuolaikinio meno kultūros platformos dalis. Per šį laikotarpį rezidentūros programose sudalyvavo apie 100 menininkų, mokslininkų, dizainerių, lektorių iš įvairių ES šalių, JAV, Rusijos ir Kanados, kūrę ir dirbę kartu su tikslinėmis kultūros vartotojų grupėmis (dizaineriais, jaunaisiais menininkais, studentais, KKKC parodų lankytojais). Rezidentūros autoriai bendradarbiauja su Klaipėdos kūrybinėmis organizacijomis, Lietuvos visuomeninių organizacijų padaliniais (VDA Klaipėdos fakultetu, Klaipėdos universitetu). Daugiau informacijos: www.menokiemas.lt

KULTŪROS PORTALAS

www.kulturpolis.lt yra menininkų asociacijos „Tame taške“ ir Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro jungtinis projektas, skirtas Vakarų Lietuvos kultūros sklaidai bei polemikai.

KKKC administruojamas kultūros portalas www.kulturpolis.lt pradėjo veikti 2009 m. Portale analizuojama ir apžvelgiama Lietuvos meno scena, pristatomos tendencijos ir aktualijos, pateikiama informacija apie meno konkursus, rezidencijas ir didžiausius pasaulio meno renginius.