EdukacijaParodosWorkshop'aiMeno akcijosFestivaliaiSeminaraiRezidentaiVideo

Regioninis kultūrinis ir edukacinis projektas „Animacijos karavanas. Miestas sveikina miestą“

Projektas „Animacijos karavanas. Miestas sveikina miestą“ skirtas paauglių meninei saviraiškai skatinti, inicijuoti kūrybinį laiko praleidimą bei meninį pasaulio ir istorijos interpretavimą. Tai pažintinis – praktinis projektas, pristatantis animacijos žanrą ir smėlio animacijos techniką per kūrybinį procesą. „Animacijos karavanas. Miestas sveikina miestą“ – programa, keliaujanti po Pamario regioną, todėl projektą ketinama vykdyti Kretingoje, Gargžduose ir Klaipėdoje. Projektas taip pat orientuotas į Klaipėdos miesto gimtadienį. Paaugliai bus skatinami susipažinti ne tik su savo, bet ir kito dalyvaujančio miesto kilme ir istorija, kūrybiškai vizualizuoti pasirinktą istorinį fragmentą.

 

Kiekviename iš miestų projektas bus vykdomas po dvi dienas. Kūrybiniai užsiėmimai vyktų po 3 val.

 

Numatomas projekto vykdymo laikotarpis: spalio 3 d. – gruodžio 10 d. Grupė formuojama iki 10 mišraus amžiaus moksleivių (amžiaus riba 13-18 m.).

 

Projekto „Animacijos karavanas. Miestas sveikina miestą“ kūrybiniai užsiėmimai nemokami, siekiant integruoti į meninę veiklą tuos, kurie socialiai neišgali lankyti įvairių kultūrinės krypties būrelių ir taip kūrybiškai plėsti akiratį.

 

Smėlio animacijos technika pasirinkta dėl „smėlio“ kaip priemonės lakumo ir dinamiškumo savybių, taip pat siekiant eliminuoti skirtumus tarp gebančių ir mažiau gebančių piešti. Kartu, ši technika leis pasąmoningai ir subtiliai paaugliui suvokti apie daiktų, formų ir vaizdų laikinumą. Tam sustiprinti bus pasitelktas ir Kuršių nerijos Karvaičių kaimo (vienas iš smėlio užpustytų Kuršių nerijos kaimų) istorinis pavyzdys.

 

Projektas suteiks galimybę bendrauti vaikams iš įvairių visuomenės sluoksnių įtraukiant ir tuos moksleivius, kurie dėl įvairių priežasčių negali lankyti meninę kryptį turinčius užsiėmimus mokamose įstaigose, padės papildomai spręsti užimtumo problemas, gilinti istorijos žinias, puoselėti humanistines, etnines vertybes remiantis asmens dvasiniu pasauliu ir menine bei estetine kompetencija, skatins mąstyti apie objektų (žmonių, daiktų, laiko, vietos) egzistencinę vertę.

 

Projekto tikslai:

  • Skatinti vaikų ir jaunimo meninę saviraišką.
  • Sudaryti sąlygas vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumui, bendravimui su profesionaliais kūrėjais.
  • Formuoti jaunosios kartos vizualinį stilių, skonį ir kultūrą.
  • Skatinti domėtis savo bei kitų miestų istorija, identifikuoti save kaip pilnavertį miesto gyventoją.

Dviejų dienų animacijos kūrybiniai užsiėmimai: teorija ir praktika

Moksleiviai bus teoriškai supažindinti su animacijos istorija, kūrimo principais, technikomis, scenarijaus rašymu; bus mokinami kūrybiškai praktikoje išmėginti smėlio animaciją, laisvai ir drąsiai ja eksperimentuoti. Taikant šiuolaikines technologijas tokias, kaip fotoaparatas, kompiuteris bei kompiuterinės programos, išmoks kadrų ir garso montavimo pagrindų. Mokinsis kūrybinėmis priemonėmis analizuoti, vizualizuoti bei sublimuoti iš esmės skirtingas sritis: meną ir istoriją.

 

Spalio mėnesį projektas vyktų Kretingoje.

Lapkričio mėnesį projektas vyktų Kintuose ir Gargžduose.

Gruodžio mėnesį projekto baigiamoji paroda Klaipėdoje.

 

Ekspozicija. Pristatymas

Gruodžio mėnesį organizuojama baigiamoji projekto „Animacijos karavanas. Miestas sveikina miestą“ paroda, kuri įvyktų Klaipėdos kultūrų komunikacijų cento Meno kiemo erdvėje. Į šios parodos pristatymą kviestume atvykti visus dviejų dalyvavusių mokyklų moksleivius, jų šeimų narius ir viešuosius asmenis. Ši projekto dalis – vizuali Klaipėdos miesto jubiliejaus ir viso vykusio projekto refleksija. Vėliau paroda kaip ir anksčiau vykę projekto kūrybiniai užsiėmimai tęstų kelionę į kiekvieną dalyvavusią mokyklą. Čia ekspozicija veiktų dvi savaites.

Projektą finansuoja - Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

Projekto organizatoriai - Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras.